Siber terimi bilgisayar sistemlerini ve ağlarını kullanarak gerçekleştirilen etkinlikleri tanımlamaktadır. Günümüzde siber teknolojilerde her alana dokunan ve alt yapısında gereken en önemli ihtiyaçlardan birisi siber güvenliktir. Hem akademik hem profesyonel hayatta siber sistemler ve bilgi güvenliği konusunda uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. ISC2 2019 yılı raporuna göre dünyada 4 milyon kişinin üzerinde siber sistem ve güvenlik uzmanı açığı bulunmaktadır. Bu önemli ihtiyacı karşılayabilmek için kriptoloji, bilgisayar ağları, işletim sistemleri, yazılım mühendisliği, bulut sistemleri, dağıtık sistemler, yapay zeka, makine öğrenmesi, risk analizi, stratejik planlama, ve ceza hukuku gibi pek çok alanı bir araya getiren yenilikçi bir yüksek lisans programı açılması gerekmektedir. Temel bilgisayar mühendisliği veya dengi eğitimi lisans seviyesinde tamamlamış olan öğrenciler için yüksek lisans düzeyinde belirtilen konularda ihtiyacı karşılamaya yönelik teorik ve pratik dersler sunularak ülkemizin siber sistemler ve güvenliği alanında öncü olmasının sağlanması hedeflenmektedir.
Siber sistemler ve güvenlik, farklı alanlardaki veri üretim, iletim, depolama ve hesaplama sistemlerinin verimliliği, güvenliği ve gizliliğini sağlamaya yönelik çözüm bulma amacını taşımaktadır. Bu nedenle, önerilen yüksek lisans programı, disiplinler arası bir program olarak yapılandırılmıştır ve bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik, fizik, hukuk, sosyal bilimler, tıp, ekonomi ve işletme disiplinleri ile doğrudan ilişkilidir.

Siber Güvelik Tezsiz Yüksek Lisans programı başvuruları 2021 Bahar Dönemi başlangıcına kadar devam edecektir.

Başvuru sonuçları başvuru tarihini takiben 2 hafta içerisinde bildirilecektir.

Başvur