Tezsiz Yüksek Lisans

Opto-Elektronik ve Fotonik Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programının amacı öğrenciye lisansüstü düzeyde Opto-Elektronik ve fotonik mühendisliği konularında gerekli temel bilgileri vermek ve opto-elektronik ve fotonik mühendisliği konularında araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmak, ve bu bilgi ve yeteneklerini kullanarak opto-elektronik ve fotonik mühendisliği alanında en son gelişmelerin getirdiği araştırma konularının birinde bilimsel araştırma yaptırmaktır.

Programın Yükümlülükleri

Opto-Elektronik ve Fotonik Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı a) en az 30 kredilik ders,  b) dönem projesi ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir. Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin OEPE 590 seminer ve ENGL 500 Graduate Writing derslerini almaları zorunludur.

KABUL ŞARTLARI 

  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Sınavında minimum 60 puan olmak üzere program koordinatörlüğünün önerisi ve üniversite akademik kurulunun kararıyla belirlenecek puanın üzerinde puan almış olmak.
  • Tüm başvurular için mülakatta başarılı olmak
  • Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum puanı almış olmak.
    – Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
    – YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80