Tezli Yüksek Lisans

Koç Üniversitesi’nde Optoelektronik ve Fotonik Mühendisliği lisansüstü eğitimi (OEPE), öğrencilere OEPE malzemelerinin, cihazlarının, sistemlerinin ve uygulamalarının tasarım, simülasyon, realizasyon ve karakterizasyonu için gereken temel fizik ve uygulamalı mühendislik bilgileri sağlamayı amaçlar. OEPE programında hem kuramsal hem de deneysel araştırma faaliyetleri yürütülür. OEPE programından mezun olanlar, otomotiv ve ev aydınlatmasından enformasyon ve haberleşmeye, yaşam bilimleri ve sağlıktan ekranlara, uzaktan algılamadan yıkımsız tanılamaya ve malzeme işlemeden fotovoltaiklere kadar geniş bir yelpazeye yayılan uygulama alanlarında teknoloji liderleriyle çalışır. Elektrik ve elektronik mühendisliği, optoelektronik, fizik ve ilgili bilim ve mühendislik disiplinlerinde lisans dereceleri olan kişiler OEPE Programında lisansüstü derece için başvuruda bulunabilirler.

Programın Yükümlülükleri

Optoelektronik ve Fotonik Mühendisliği tezli yüksek lisans programı a) en az 21 kredilik ders,  b) tez ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (7) tane alarak en az otuz (21) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi şartını sağlamak için alınabilir. Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin OEPE 590 seminer dersini, ENGL 500 Graduate Writing ve TEAC 500 Teaching Experience derslerini almaları zorunludur.