Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Program Hakkında

Moleküler Biyoloji ve Genetik programının amacı öğrenciye lisansüstü düzeyde gerekli temel bilgileri vermek, araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmak, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında en son gelişmelerin getirdiği araştırma konularının birinde bilimsel araştırma yaptırmaktır. Buna ek olarak program, öğrencilerin literatür taramada deneyim kazanmalarını, deney dizayn edip uygulama becerisi edinmelerini ve hızla gelişen bu alanda bilgilerini sürekli yenilemelerini hedeflemektedir. Bilhassa son senelerde ivme kazanan hayat bilimleri ve biyoteknolojideki bilimsel araştırmalar ve moleküler biyoloji, genetik ve bu bilgilere dayalı biyoteknoloji alanlarında ülkede yeterli bilgi birikimini  sağlamak ve ülke gereksinimleri için kaliteli araştırmacılar yetiştirmektir.  Bu program yetiştirmeyi hedeflediği uzman araştırmacı gücü ile ülkemizin  modern moleküler biyoloji ve genetik tekinkilerin kullanarak hücre biyolojisi, proteomiks, nörobiyoloji alanında kaliteli ve rekabetçi mezunlar yetiştirerek ülkemizin bu konularda rekabet gücünü artırmak ve beyin göçünün önüne geçilmesinde katkıda bulunacaktır.