Tezsiz Yüksek Lisans

Koç Üniversitesi’nde Tıp, Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri hızla büyümektedir. Yine Koç Üniversitesi dışında diğer üniversitelerde Tıp, Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin sayısı hızla artmaktadır. Matematik Tezsiz Yüksek Lisans programı sayesinde Koç Üniversitesi Matematik Bölümü ile bu fakülteler arasındaki araştırma bağları kuvvetlenecek ya da sağlanacaktır. Bu fakültelerde üst düzeyde matematiksel alt yapı gerektiren konularda araştırma yapacak öğrencilere formasyon sağlanacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’ deki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması prensip olarak mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir.

Programın Yükümlülükleri

Matematik tezsiz yüksek lisans programı a) en az 30 kredilik ders,  b) dönem projesi ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir. Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin MATH 590 seminer ve ENGL 500 Graduate Writing derslerini almaları zorunludur.

KABUL ŞARTLARI

Başvuru yapan tüm öğrenciler için aşağıdaki şartlar geçerlidir.

•    Fen Bilimleri ve Mühendislik başta olmak üzere ilgili alanlarda lisans derecesine sahip olmak.
•   Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Sınavında minimum 60 puan olmak üzere program koordinatörlüğünün önerisi ve üniversite akademik kurulunun kararıyla belirlenecek puanın üzerinde puan almış olmak.
•       Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birisinden, belirtilen minimum puanı almış olmak.
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

•          Matematik bölümü öğretim üyelerinden seçilen komite tarafından program için yeterli bulunmak.
•          Program minimum 30 kredi, 2 zorunlu ders (Math 521 ve Math 531) ve 1 kredisiz seminer dersinden oluşmaktadır.

Ayrıca bir ders dizisi (Math 504-506, Math 521-522, Math 531-532, Math 533-534 veya Math 551-552) tamamlanmalıdır. 

Koç Üniversitesi Matematik Bölümü Mezunları:

* Matematik derslerinin ortalaması > 2.7
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Sınavında minimum 60 puan almış olmak
* Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birisinden, belirtilen minimum puanı almış olmak
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Koç Üniversitesi Matematik Bölümü Dışındaki Bölümler Mezunları

* Matematik bölümü öğretim üyelerinden seçilen komite tarafından program için yeterli bulunmak;
komite öğrencileri mülakata tabi tutacaktır, sınava da tabi tutabilir.
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Sınavında minimum 60 puan almış olmak
* Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birisinden, belirtilen minimum puanı almış olmak

– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80