FACULTY CS CHEMISTRY PROF. & DEAN OF COLLEGE OF SCIENCES Funda Acar Yağcı
Ofis: SCI 206 Tel: +90 212 338 1400
FACULTY CS CHEMISTRY Araştırmacı Yard. Doç. Dr. Özge Balcı
Ofis: SCI 135 Tel: +90 212 338 3747
FACULTY CE MECH. ENG. Dr. Öğretim Üyesi Levent Beker
Ofis: SNA Z14 Tel: +90 212 338 0865
FACULTY CS CHEMISTRY Prof Levent Demirel
Ofis: SCI 211 Tel: +90 212 338 1350
FACULTY CS PHYSICS Emeritus Professor Tekin Dereli
Ofis: Fen 135 Tel: +90 212 338 1510
FACULTY CE CHE&BIOL. ENG. Prof. Dr. Can Erkey
Ofis: Eng 108 Tel: +90 212 338 1866
FACULTY CE CHE&BIOL. ENG. Emeritus Professor Burak Erman
Ofis: Eng 146 Tel: +90 212 338 1704
FACULTY CS CHEMISTRY Dr. Öğretim Üyesi Pınar Aydoğan Göktürk
Ofis: SCI 216 Tel: +90 212 338 1690
FACULTY CS MBGE Prof. Dr. Halil Kavaklı
Ofis: Eng Z36 Tel: +90 212 338 1708
FACULTY CS CHEMISTRY Doç. Dr. Sarp Kaya
Ofis: SCI 120 Tel: +90 212 338 1378
FACULTY CE CHE&BIOL. ENG. Prof. Dr. Seda Keskin
Ofis: MF 167 Tel: +90 212 338 1362
FACULTY CE CHE&BIOL. ENG. Prof. Dr. Seda Kızılel
Ofis: Eng 108A Tel: +90 212 338 1836
FACULTY CS PHYSICS Prof. Dr. Alper Kiraz
Ofis: Sci 140 Tel: +90 212 338 1701
FACULTY CE ELC&ELT ENG. Dr. Öğretim Üyesi Murat Kuşçu
Ofis: SNA Z16 Tel: +90 212 338 0884
FACULTY CE MECH. ENG. Prof. Dr. İsmail Lazoğlu
Ofis: Eng 246 Tel: +90 212 338 1587
FACULTY CS CHEMISTRY Doç. Dr. Önder Metin
Ofis: SNA 230 Tel: +90 212 338 0942
FACULTY CE ELC&ELT ENG. Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu
Ofis: Eng 136 Tel: +90 212 338 1476
FACULTY CE ELC&ELT ENG. Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cengiz Onbaşlı
Ofis: SNA Z30 Tel: +90 212 338 1711
FACULTY CS PHYSICS Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Alphan Sennaroğlu
Ofis: SCI 157 Tel: +90 212 338 1429
FACULTY CS PHYSICS Prof. Dr. Ali Serpengüzel
Ofis: SCI 119 Tel: +90 212 338 1312
FACULTY CS CHEMISTRY Emeritus Professor Mehmet Somer
Ofis: Sci 233 Tel: +90 212 338 1352
STAFF TEACHING & LEARNING OFFICE Prof. Dr. Murat Sözer
Ofis: Lib Z06-D-ENG 249 Tel: +90 212 338 1582
FACULTY CE CHE&BIOL. ENG. Dr. Öğretim Üyesi Erkan Şenses
Ofis: SNA Z29 Tel: +90 212 338 0926
FACULTY CS CHEMISTRY Doç. Dr. Uğur Ünal
Ofis: Sci 264 Tel: +90 212 338 1339
FACULTY CE ELC&ELT ENG. Prof. Dr. Hakan Ürey
Ofis: Eng Z08 Tel: +90 212 338 1474
FACULTY CS CHEMISTRY Prof. Dr. İskender Yılgör
Ofis: SCI 257 Tel: +90 212 338 1418
FACULTY CS CHEMISTRY Prof. Dr. Ersin Yurtsever
Ofis: Sci 256 Tel: +90 212 338 1874