CHBI 505 / POLIMER MÜHENDISLIĞI
Kredi: 3Önkoşul:

Kuçük moleküllerle polimerlerin farklılıkları, termosetler, termoplastlar, moleküler yapı ve özellikler arasındaki ilişkiler, belli başlı polimerler, çok moleküllü yapılar, kompozıtler, kopolimerler.

CMSE 501 / HESAPLAMALI BİLİMLERE GİRİŞ
Kredi: 3Önkoşul:

Bilimsel hesaplamalarda kullanılan yöntemlere ve yazılımlara giriş. Yazılım geliştirme, veri soyutlaması ve nesne tabanlı programlama. Temel modern hesaplamalı bilim yazılım araçlarının uygulamalı olarak incelenmesi: hesaplama çevresi, simgesel hesaplama, sayısal kütüphaneler ve yazılım ambarları. Yüksek başarımlı hesaplamaya ve paralel programlamaya giriş.

ENGL 500 / AKADEMİK YAZIN TEKNİĞİ
Kredi: 0Önkoşul:

Yazın yeteneklerini olduğu kadar önemli okuma ve düşünme yeteneklerini de geliştirecek olan yazın dersidir. Ders hedeflerine okuma, yazma ve sınıf içinde ve dışında olmak üzere tartışmalarla ulaşılacaktır. Öğrenci performansı Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilecektir.

MASE 538 / MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER VE YÜZEY KUVVETLERİ
Kredi: 3Önkoşul: Prerequisite: CHEM. 301 or consent of the instructor

Biolojik ve sentetik nano-yapıların kendiliğinden organizasyonunu belirleyen moleküller arası kuvvetler. Güçlü ve zayıf thermodinamik açıdan incelenmesi. Kendiliğinden Organize olan sistemler: Miceller, Bilayerlar, ve Biyolojik zarlar. Bu tip sistemlerin hesaplamalı yöntemlerle incelenmesi.

MECH 423 / POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
Kredi: 3Önkoşul: Prerequisite: CHEM. 102 or consent of the instructor

Polimer sentezi ve özellikleri. Polimer reolojisi, fabrikasyon metodları ve mühendislikteki uygulamalar.

MECH 506 / ELASTİSİTE VE PLASTİSİTEYE GİRİŞ
Kredi: 3Önkoşul: Prerequisite: (MATH. 204 and MECH. 201) or consent of the instructor

MECH 511 / TİTREŞİM TEORİSİ
Kredi: 3Önkoşul:

Mekanik sistemlerin deterministik titreşim hareketleri: Tek serbestlik dereceli, çoklu serbestlik dereceli ve sürekli sistemlerin serbest, harmonik kuvvetler, periodik kuvvetler ve kuvvet etkisinde geçici hareketleri. Sonlu elemanlar metoduna giriş.

MECH 512 / ARAÇ MÜHENDİSLİĞİ
Kredi: 3Önkoşul:

MECH 525 / MİKRO ALGILAYICILARIN MEKANİĞİ
Kredi: 3Önkoşul:

MEMS malzemelerinin ve imalat usullerinin tanıtımı; mekanik kavramlar ve bileşenler;çevrim ilkeleri; MEMS algılayıcılar.

MECH 534 / BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME VE SİMULASYON
Kredi: 3Önkoşul:

Etkileşimli simulasyon için geometrik, fiziksel ve olasılıksal metotlar ve ilgili hesaplamalı teknikler: Bilgisayar programlama, numerik metotlar, grafiksel modelleme ve programlama, fizik bazlı simulasyon.

MECH 542 / MEKATRONİK
Kredi: 3Önkoşul:

Fiziksel sistemlerin matematiksel tanımlanması, modellemesi, simulasyonu. Sensorler, donanım araçları. Hidrolik, pnomatik, mekanik ve elektrikli tahrik sistemleri. Programlanabilir Kontrolürler. Sinyaller, Sistemler ve Kontrol. Gerçek zamanlı kontrol. Mikroprosesor tabanlı elektro-mekanik kontrol uygulamaları ve otomasyon.

MECH 543 / BİLGİSAYAR TÜMLEŞİK ÜRETİM VE OTOMASYON
Kredi: 3Önkoşul:

Bilgisayar destekli tasarımdan bilgisayar destekli üretime kadar ürün gerçekleştirme süreçleri. Üretim Otomasyonu. Üretimdeki Modern Sensörler. Üretim Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Kontrolü. CNC takım tezgahları. Talaşlı Üretim Süreçleri. Hızlı Prototipleme. Endüstriyel Robotik.

MECH 544 / ROBOTİK
Kredi: 3Önkoşul:

Robot sistemlerinin modellemesi, kontrolü ve yapay zeka ile programlanması. Robot kolları ve yürüyen robotların incelenmesi. İleri ve geri kinematik, yol planlaması, dinamik, kontrol ve robot kollarının programlaması. Yürüyen robotların donanımları, görsel ve hareket sensörleri, pozisyon tahmini, navigasyon ve akıl yürütme. Robot kolları ve yürüyen robotlar ile laboratuarda deneyler.

MECH 547 / METALLERE PLASTİK ŞEKİL VERME
Kredi: 3Önkoşul:

Metal şekillendirme, plastic akış kinetiği, metalik malzemelerde doku ve doku evrimi, hesaplama açısından metal şekillendirme, plastisite ve visko-plastisite, plastic şekillendirmenin modellenmesi, plastic deformasyonun nümerik analizi, klasik plastisite teorileri, mikro yapı modellemesi, kaymanın termodinamiği ve mekaniği, kristal plastisite için pekleşme kanunları, mühendislikte sıkça kullanılan modeler, visko-plastik kendiyle uyumlu modelleme.

MECH 550 / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MECH 562 / MİCRO VE NANO İMALAT
Kredi: 3Önkoşul: Prerequisite: MECH. 202 or consent of the instructor

Mikro ve nano elektro mekanik sistemler (MEMS ve NEMS) için imalat ve karaterizasyon teknikleri, (mikrolithografi; ıslak ve kuru aşındırma teknikleri; fiziksel ve kimyasal buhar kaplama prosesleri; elektrokaplama; bağlama; odaklanmış iyon ışın teknikleri; yukarıdan-aşağıya yaklaşımlar - electron-ışın litografisi, SPM, yumuşak (soft) lithografi - ; kendiliğinden birleşmeye dayalı aşağıdan-yukarıya teknikler). Yarıiletken nanoteknolojisi. Nanotüpler ve nanoteller. Biyolojik sistemler. Moleküler elektronik.

MECH 568 / TIPTA MEKANİK VE MALZEMELER
Kredi: 3Önkoşul:

Biyo-mühendislik, mühendislik malzemeleri, tıp, polimerler, metaller, akıllı malzemeler, implantasyon ve implantasyon araç gereçleri, hücre ve doku mekaniği, mikrocerrahi, kendiliğinden genleşen stentler, fizyoterapi, faz değişimi, şekil hafıza alaşımları.

MECH 590 / SEMİNER
Kredi: 0Önkoşul:

MECH 591 / PROJE
Kredi: 0Önkoşul:

MECH 595 / LİSANSÜSTÜ TEZİ
Kredi: 0Önkoşul:

MECH 695 / DOKTORA TEZİ
Kredi: 0Önkoşul:

TEAC 500 / ÖĞRETİM DENEYİMİ
Kredi: 0Önkoşul:

Mezuniyet öncesi derslerde ders verdirerek yüksek lisans öğrencilerine tecrübe kazandırılır. Öğrencileri temel konuları anlamaları güçlendirilir ve ilgili bilgilerini uygulamaları ve iletişim sağlamaları sağlanır.