Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Program Hakkında

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği kimya, biyoloji ve matematik temel bilim alanlarının üstüne yapılandırılmış bir mühendislik disiplinidir. Yaşam ve tıp bilimleri, genom teknolojisi ve biyoteknolojideki önemli buluşlar ile enerji teknolojilerini geliştirilmesine yönelik araştırmalar Kimya-Biyoloji Mühendisliğinin önemini son senelerde daha belirgin ortaya çıkarmıştır. Proses sistemleri mühendisliği,  enerji ve çevre, moleküler mühendislik, ileri malzemeler, biyoteknoloji ve biyoenformatik gibi konuları da kapsayan Kimya ve Biyoloji Mühendisliği hızla büyüyen ve önemi artan disiplinler arasında yer almaktadır. Kimya Mühendisliği’ne biyoloji tabanının entegre olması kimya-biyoloji mühendisleri için sanayide çok kapsamlı iş olanakları yaratmaktadır. Gıda, ilaç, sağlık, elektronik, kimya, tekstil, kağıt, malzeme, enerji ve tarım sektörleri Kimya ve Biyoloji mühendisliğinde uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duymaktadır.