Doktora

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Bu programlar yeni orijinal sonuçların keşfedilerek bilim dünyasına sunulmasını hedeflemektedir. Doktora çalışmalarına ayrılan yeterli zaman dilimi içerisinde uluslararası düzeyde rekabetçi araştırma sonuçları elde edilmekte ve mesleğin gelecekteki liderleri eğitilmektedir. Program mezunlarının potansiyel iş imkanları arasında uluslararası akademik kariyer, araştırma ve geliştirme kuruluşlarında lider pozisyonda çalışma ve yeni teknolojilerin ticarileştirilmesinde girişimci iş kuruculukları vardır.
Doktora programı adaylarının ilişkili lisans ya da yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir Farklı dallarda diplomaya sahip adaylara gerekli görüldüğü takdirde alttan lisans dersi aldırılması gerekebilir.

Programın Yükümlülükleri

Lisans ve yüksek lisans derecesi ile programa başvuru yapılabilir. Kimya ve Biyoloji Mühendisliği doktora programına lisans derecesi ile giren doktora öğrencisinden en geç 6. dönemin sonuna kadar en az 14 ders, 42 krediyi tamamlaması ve en geç 7. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.  Yüksek lisans derecesi ile programa giren doktora öğrencisinden en geç 4. dönemin sonuna kadar en az 7 ders, 21 krediyi tamamlaması ve en geç 5. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.

Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin CHBI 590 seminer dersini, ENGL 500 Graduate Writing ve TEAC 500 Teaching Experience derslerini almaları zorunludur.