• İlaç Keşifleri
 • Doku Mühendisliği
 • Bitki Biyoteknolojisi
 • Protein-Protein Etkileşimleri
 • Protein Katlanması
 • Süreç Dinamikleri, Kontrol ve Optimizasyon
 • Sistem Mühendisliği
 • Kataliz
 • Süperkritik Akışkanlar
 • Nano Yapılı Malzemelerin Sentezi
 • Yakıt Hücreleri ve Sürdürülebilir Gelişim
 • Bilgisayımsal Akışkan Dinamiği
 • Polimer Fen Bilimleri ve Mühendislik
 • Mikro Akışkanlar
 • Biyolojik Saat
 • Etkileşim Ağları ve Yolları
 • Enerji uygulamaları için metal organik iskelet modelleme
 • Gaz ayrıştırma süreçleri için kristal nano gözenekli zarların moleküler simülasyonları
 • Gözenekli malzemelerde emilim ve difüzyon için bilgisayımsal çalışmalar
 • Süperkritik akışkanlar ve iyonik sıvılar