Tezsiz Yüksek Lisans

Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik tezsiz yüksek lisans programı Fen Bilimleri Enstitüsü ve Mühendislik Fakültesinin katılımıyla gerçekleşen disiplinler arası tezsiz bir programdır. Bu  programdaki lisansüstü öğrenciler modern ve bilimsel hesaplama metotlarını ve bunların  fen ve mühendislik alanlarında uygulamalarını öğrenirler. Yeni teknolojik problemler ve bunların beraberinde getirdiği zor araştırma alanlarının başarısı, yoğun hesaplamalı modelleme ve simülasyon temelli problem çözme tekniklerini öğrenmeyi gerektirmektedir. Gittikçe artan yüksek kapasiteli bilgisayarlar sayesinde artık laboratuvarlarda mümkün olmayan önemli deneyler bilgisayar ortamında simüle edilebilmekte, ve karmaşık fiziksel sistemlerin davranışları bilimsel seviyede daha iyi anlaşılmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programının ders programı da bu konu göz önüne alarak şekillendirilecektir.

Programın Yükümlülükleri

Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik tezsiz yüksek lisans programı a) en az 30 kredilik ders,  b) dönem projesi ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir. Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin CMSE 590 seminer dersini, ENGL 500 Graduate Writing ve TEAC 500 Teaching Experience derslerini almaları zorunludur.

KABUL ŞARTLARI

Koç Üniversitesi BS öğrencilerini Tezsiz Programa alırken istenilen koşullar:

Minimum GPA = 2.80

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Aşağıdaki dersleri geçmiş olup, bu derslerin ortalamasının 2.6 olması

MATH107                              Linear Algebra
MATH211/ENGR200            Probability/Statistics
MATH203                              Multivariate Calculus
COMP 110/COMP130           Introduction to Programming

Bu şartları karşılamayan Koç Üniversitesi öğrencileri ile mülakat.

Diğer üniversitelerden öğrenci alırken istenilen koşullar:

Minimum GPA = 2.80

Mülakat

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80