Tezli Yüksek Lisans

Fizik daima bilim ve teknolojinin merkezi olarak düşünülmüştür ve bu düşünce bugün de geçerlidir. Gözlemlerle ve dikkatli deneylerle elde edilen fizik yasaları, atomaltı parçacıklarından yıldızlar ve galaksiler gibi astronomik oluşumlara kadar uygulama alanı bulur. Diğer taraftan, gelişmiş teknoloji malzemelerinin tasarımı, yarı iletken cihazların üretimi, optik iletişim sistemlerinin geliştirilmesi fizik uygulamalarından türetilmiştir. Bölümümüzde hem kuramsal hem de deneysel araştırma faaliyetleri yürütülür. Kuantum bilgi kuramı, yer çekimi ve yoğun madde fiziği kuramsal araştırma alanlarımız arasındadır. Deneysel araştırma tarafında, katı haldeki lazerler, optoelektronik ve nano fotonik malzemeler ve cihazlar alanlarına odaklandığımız gelişmiş üç laboratuvarımız vardır. Yüksek Lisans Programımız ileri düzeyde temel fizik eğitimi verir ve bu bilgileri öğrencilerin ilgi alanlarına göre ister kuramsal ister uygulamalı fizikte bir araştırma deneyiyle birleştirir.

Programın Yükümlülükleri

Fizik tezli yüksek lisans programı a) en az 21 kredilik ders,  b) tez ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (7) tane alarak en az otuz (21) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi şartını sağlamak için alınabilir. Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin PHYS 590 seminer dersini, ENGL 500 Graduate Writing ve TEAC 500 Teaching Experience derslerini almaları zorunludur.