Tezsiz Yüksek Lisans

Günümüzde disiplinler arası yaklaşımların her yerde öne çıkmasıyla, mühendislik, işletme, sistem bakış açısı ve sistem yaklaşımını birleştiren endüstri mühendisliğinin de önemi hem eğitim alanında hem iş dünyasında artmıştır. Programın amacı Endüstri mühendisliğini lisans seviyesinde okuyan öğrencilere bir yıl daha uzmanlaşma şansı tanımak, daha önemlisi farklı konularda lisans eğitimi almış öğrencilere endüstri mühendisliğine özgü yaklaşım ve yöntemleri öğrenebilecekleri bir yıllık bir program önerebilmektir. Bu programın Koç Üniversitesi’nde halen devam etmekte olan tezli yüksek lisans programı ve Endüstri Mühendisliği ve Üretim Yönetimi konusundaki doktora programını tamamlaması, ve halen disiplin dışından gelen öğrencilere fazla fırsat tanımayan yapının zenginleştirilmesi beklenmektedir.
Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitüdeki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması prensip olarak mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir.

Programın Yükümlülükleri

Endüstri Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı a) en az 30 kredilik ders,  b) dönem projesi ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir. Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin INDR 590 seminer dersini ve ENGL 500 Graduate Writing derslerini almaları zorunludur.

KABUL ŞARTLARI

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği BS öğrencilerini Tezsiz Programa alırken istenilen koşullar:

– INDR 201, INDR 202, INDR 252, INDR 262 derslerinden C veya üzeri bir not ile tamamlanmış olmalıdır.
– INDR 201, INDR 202, INDR 252, INDR 262 dersleri için not ortalaması en az 3.0 olmalıdır.
– Mezuniyet CGPA en az 3.3 olmalıdır.
– ALES sayısal test puanı en az 75 olmalıdır.
– Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum  puanı almış olmak.
Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

– Yukarıdaki minimum koşulları sağlayan aday başka bir değerlendirmeye gerek olmadan doğrudan tezsiz INDR yüksek lisans programına kabul edilir.
– Yukarıdaki minimum koşulları sağlamayan adayların programa kabulü konusunda,  program başvuru komitesinin yapacağı değerlendirme ve mülakat sonrasında karar verilir. 

Başvuru yapılmak istenen Tezsiz Yüksek Lisans programı dışında, Koç Üniversitesi’nin diğer bölümlerinden mezun olmuş öğrencileri alırken istenilen koşullar:

– INDR 201, INDR 202, INDR 252, INDR 262 derslerinden C veya üzeri bir not ile tamamlanmış olmalıdır.
– INDR 201, INDR 202, INDR 252, INDR 262 dersleri için not ortalaması en az 3.0 olmalıdır.
– Mezuniyet CGPA en az 3.3 olmalıdır.
– ALES sayısal test puanı en az 75 olmalıdır.
– Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum  puanı almış olmak.
Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

– Yukarıdaki minimum koşulları sağlayan aday başka bir değerlendirmeye gerek olmadan doğrudan tezsiz INDR yüksek lisans programına kabul edilir.
– Yukarıdaki minimum koşulları sağlamayan adayların programa kabulü konusunda, program başvuru komitesinin yapacağı değerlendirme ve mülakat sonrasında karar verilir. 

Diğer üniversitelerden öğrenci alırken istenilen koşullar:

– ALES sayısal test puanı en az 75 olmalıdır.
– Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum puanı almış olmak.
Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

– Bu minimum kriterleri sağlayan adayların başvuru dosyası program başvuru komitesince incelenir.
– Başvuru dosyasındaki bilgiler ışığında adayın programa kabul edilme potansiyeli var ise mülakata çağrılır.
– Mülakat sonrası program başvuru komitesinin yapacağı değerlendirmede adayın programa kabulü konusunda karar verilir.