Tezsiz Yüksek Lisans

Mühendislik, Fen ve Tıp Fakültelerine mensup öğretim üyelerinin fiziksel olarak da birbirine çok yakın ortamlarda çalışmaları sıkı işbirliği için önemli bir unsurdur. Bu beraberlik multidisipliner çalışma kültürünü destekleyerek, yapısı gereği bu tür bir yaklaşıma sıkı sıkıya bağlı Biyo-medikal Bilimler ve Mühendislik eğitimi için en uygun koşulları sağlamaktadır. Söz konusu program bu potansiyeli değerlendirmek ve gerek mühendislik gerekse tıp ve biyolojik bilimler alanlarından gelecek öğrencilerin çağdaş teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek donanımla yetişmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’ deki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması prensip olarak mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir.

Programın Yükümlülükleri

Biyo-medikal Bilimler ve Mühendislik tezsiz yüksek lisans programı a) en az 30 kredilik ders,  b) dönem projesi ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir. Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin BMSE 590 seminer dersini (2 kez), ENGL 500 Graduate Writing ve TEAC 500 Teaching Experience derslerini almaları zorunludur.

KABUL ŞARTLARI

Koç Üniversitesi BS öğrencilerini Tezsiz Programa alırken istenilen koşullar:

Minimum GPA = 2.80

Minimum ALES = 60

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Başvuru yapılmak istenen Tezsiz Yüksek Lisans programı dışında, Koç Üniversitesi’nin diğer bölümlerinden mezun olmuş öğrencileri alırken istenilen koşullar:

Mülakat

Minimum ALES = 60

TOEFL veyaYDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL : 80

Endüstride çalışmakta olan kişiler için:

Mülakat

Minimum ALES = 60

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL : 80