Tezsiz Yüksek Lisans

Dijital devrimin dünyayı değiştirdiği günümüzde bilişimin toplum üzerindeki etkisi önemli ölçüde hissediliyor. Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği alanında bilgi birikimini ileriye götürmeyi amaçlıyor ve bu bilgi birikimini disiplinlerarası alanlarda yapılan çalışmalara uygulayarak Bilgisayar Bilimi kapsamını değişen dünyamızın karmaşık problemlerini çözmek üzere zenginleştirmeyi hedefliyoruz.
Programın amacı Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında uzmanlaşma olanağı sağlamaktır. Bu programdan, özellike endüstride araştırma ve geliştirme sektöründe çalışmak isteyen ve lisans eğitimi üzerine güncel bilgisayar bilimleri alanlarında uzmanlaşmak isteyen kişiler faydalanabilecektir. Program, bilgisayar mühendisliği temel giriş lisans bilgilerine sahip olan öğrencilerin, bilgisayar mühendisliği alanında ilerleme ve disiplinler arası yaklaşım ve yöntemleri kazanmalarını hedeflemektedir.

Programın Yükümlülükleri

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı 30 kredi (10 ders) ve bir proje dersinden oluşmaktadır. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.

Başvur