Tezsiz Yüksek Lisans

Dijital devrimin dünyayı değiştirdiği günümüzde bilişimin toplum üzerindeki etkisi önemli ölçüde hissediliyor. Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği alanında bilgi birikimini ileriye götürmeyi amaçlıyor ve bu bilgi birikimini disiplinlerarası alanlarda yapılan çalışmalara uygulayarak Bilgisayar Bilimi kapsamını değişen dünyamızın karmaşık problemlerini çözmek üzere zenginleştirmeyi hedefliyoruz.

Programın amacı Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında uzmanlaşma olanağı sağlamaktır. Bu programdan, özellike endüstride araştırma ve geliştirme sektöründe çalışmak isteyen ve lisans eğitimi üzerine güncel bilgisayar bilimleri alanlarında  uzmanlaşmak isteyen kişiler faydalanabilecektir. Program, bilgsayar mühendisliği lisans seviyesinde okuyan öğrencilere, bölümdeki araştırma konularında uzmanlaşma şansıt tanırken, farklı konularda lisans eğitimi almış öğrencilere de bilgisayar mühendisliği alanında ilerleme ve disiplinler arası yaklaşım ve yöntemleri öğrenebilecekleri bir program sunmaktadır.