Tezsiz Yüksek Lisans

Dijital devrimin dünyayı değiştirdiği günümüzde bilişimin toplum üzerindeki etkisi önemli ölçüde hissediliyor. Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği alanında bilgi birikimini ileriye götürmeyi amaçlıyor ve bu bilgi birikimini disiplinler arası alanlarda yapılan çalışmalara uygulayarak Bilgisayar Bilimi kapsamını değişen dünyamızın karmaşık problemlerini çözmek üzere zenginleştirmeyi hedefliyoruz.

Programın amacı Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında uzmanlaşma olanağı sağlamaktır. Bu programdan, özellikle endüstride araştırma ve geliştirme sektöründe çalışmak isteyen ve lisans eğitimi üzerine güncel bilgisayar bilimleri alanlarında uzmanlaşmak isteyen kişiler faydalanabilecektir. Program, bilgisayar mühendisliği temel giriş lisans bilgilerine sahip olan öğrencilerin, bilgisayar mühendisliği alanında ilerleme ve disiplinler arası yaklaşım ve yöntemleri kazanmalarını hedeflemektedir.

Programın Yükümlülükleri

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı

  1. a) en az 30 kredilik ders,
  2. b) dönem projesi ve
  3. c) seminer dersinden oluşur.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin COMP 590 seminer dersini almaları zorunludur.

KABUL ŞARTLARI

Koç Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği BS öğrencilerini Tezsiz Programa alırken istenilen koşullar:
– COMP132, COMP201, COMP202 derslerini C veya üzeri bir not ile tamamlanmış olmalıdır.
– COMP132, COMP201, COMP202 dersleri için not ortalaması en az 3.00 olmalıdır.
– Mezuniyet CGPA en az 3.00 olmalıdır.

– ALES sayısal test puanı en az 75 olmalıdır.
– Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum puanı almış olmak.
Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

– Yukarıdaki minimum koşulları sağlayan aday başka bir değerlendirmeye gerek olmadan doğrudan tezsiz Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği  yüksek lisans programına kabul edilir.
– Yukarıdaki minimum koşulları sağlamayan adayların programa kabulü konusunda,  program başvuru komitesinin yapacağı değerlendirme ve mülakat sonrasında karar verilir.

Diğer üniversitelerden öğrenci alırken istenilen koşullar:
– ALES sayısal test puanı en az 75 olmalıdır.

– Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum puanı almış olmak.
Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

– Yukarıdakiler haricinde minimum kabul edilme koşulları yoktur.
– Adayın başvuru dosyası program başvuru komitesince incelenir.
– Başvuru dosyasındaki bilgiler ışığında adayın programa kabul edilme potansiyeli var ise  mülakata çağrılır.
– Mülakat sonrası program başvuru komitesinin yapacağı değerlendirmede adayın programa kabulü konusunda karar verilir.

Başvuru yapılmak istenen Tezsiz Yüksek Lisans programı dışında, Koç Üniversitesi’nin diğer bölümlerinden mezun olmuş öğrencileri alırken istenilen koşullar:
– COMP132, COMP201, COMP202 derslerini C veya üzeri bir not ile tamamlanmış olmalıdır.
– COMP132, COMP201, COMP202 dersleri için not ortalaması en az 3.00 olmalıdır.
– Mezuniyet CGPA en az 3.00 olmalıdır.

– ALES sayısal test puanı en az 75 olmalıdır.
– Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum puanı almış olmak.
Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80
– Yukarıdaki minimum koşulları sağlayan aday başka bir değerlendirmeye gerek olmadan doğrudan tezsiz Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği  yüksek lisans programına kabul edilir.
– Yukarıdaki minimum koşulları sağlamayan adayların programa kabulü konusunda, program başvuru komitesinin yapacağı değerlendirme ve mülakat sonrasında karar verilir.