Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans programı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği anabilim dalı altında yazılım,  bilgisayar sistemleri, bilgi ve veri işleme, yapay zeka, bilgisayar ağları, yüksek başarımlı hesaplama, bilgisayar grafik ve görüntü işleme, bilgisayar-insan arayüzleri, güvenlik, biyoinformatik gibi konularda araştırma yapabilen öğrencilerin yetiştirilmeleri hedeflemektedir.

Programın Yükümlülükleri

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı

a) en az 30 kredilik ders, 

b) dönem projesi ve

c) seminer dersinden oluşur.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin COMP 590 seminer dersini, ENGL 500 Graduate Writing ve TEAC 500 Teaching Experience derslerini almaları zorunludur.

KABUL ŞARTLARI

Koç Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği BS öğrencilerini Tezsiz Programa alırken istenilen koşullar:

COMP 106
COMP 130 veya COMP 131
COMP 132
COMP 200
COMP 202
ENGR 200
Derslerini almış ve her birini en az B ile geçmiş olmak.
ALES’ ten en az 70 sayısal puana sahip olmak.
Ayrıca, genel ortalamada da en az 3.0 tutturmuş olmak.

Bu şartları sağlamayan öğrenciler de başvurabilir, ancak mülakata tabii tutulacaktır. 

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL : 80

KU dışı bütün öğrenciler:
ALES’ ten en az 70 sayısal puana sahip olmak ve mülakatı başarıyla geçmek.

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL : 80