Kayıt Süreci

  • Yüksek Lisans kayıtları için; lisans diplomasının aslı, Doktora için lisans ve yüksek lisans diplomasının aslı
  • Not dökümü (Orjinal Transkript)
  • 1 Adet Nüfus Cüzdanı Örneği
  • 1 Adet İkametgah
  • Tüm erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak “Askerlik Durum” belgesi
  • Her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış iki adet  3 x 2 cm. ebadında beyaz fonda çekilmiş biyometrik fotoğraf
  • ALES / GRE belgesi
  • TOEFL IBT ya da YDS belgesi